عناوین پنل های تخصصی همایش بیمه و توسعه اعلام شد

دبیرخانه علمی بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه پس از برگزاری نشست های متعدد کارشناسی عناوین پنل های تخصصی این همایش را اعلام کرد. به گزارش کمیته اطلاع رسانی همایش بیمه و توسعه دکتر لیلی نیاکان دبیر علمی همایش ۲۶ اظهار داشت: در کار گروهی که به طور مستمر به منظور بررسی و تولید محتوای پنل های تخصصی برگزار شد با توجه به موضوع همایش،هفت عنوان پنل تخصصی نهایی شد که تنوع محتوایی پنل ها می تواند نتایج قابل قبولی را در ارتقای ضریب نفوذ بیمه به همراه داشته باشد ‌. وی افزود: اعضای هیئت علمی پژوهشکده بیمه در انتخاب موضوع و محتوای این پنل ها به کاربردی بودن آن تاکید دارند. گفتنی است عنوان نهایی پنل های هفتگانه به شرح زیر است: پنل شماره ۱: ضریب نفوذ بیمه، حقایق و واقعیت‌های آماری پنل شماره ۲: نقش فرهنگ، محرک‌های انگیزشی، بازاریابی و رضایت‌مندی مشتریان در ضریب نفوذ بیمه پنل شماره ۳: نقش رهیافت‌های قیمتی، کیفیت خدمات بیمه‌ای و قیمت تمام شده بر ضریب نفوذ بیمه پنل شماره ۴: محصولات بیمه‌ای، نیازسنجی و انطباق محصولات بیمه‌ای با نیازهای مشتری پنل شماره ۵: نقش عوامل نهادی (حقوقی و مقرراتی)، شفافیت و اعتماد عمومی در ضریب نفوذ بیمه پنل شماره ۶: نقش ساختار صنعت بیمه و ارتباطات بین‌المللی در ضریب نفوذ بیمه پنل شماره ۷: نقش ابزارهای بیمه‌ای و فناوری اطلاعات در ضریب نفوذ بیمه

نوشته شده در 1398/7/6
آدرس خبر : http://seminar26.irc.ac.ir/news/show_news.php?print=19
Power by seminar26.irc.ac.ir