اعتبار علمی همایش بیمه و توسعه و مقالات پذیرفته شده آن ارتقا می یابد

پژوهشکده بیمه به منظور ارتقای علمی بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه وهمچنین مقالات پذیرفته شده در آن اقدام به ثبت این همایش در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی کرد. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه مواردی چون موضوع همایش، دوره سالانه، سطح ملی و سایر اطلاعات مرتبط برای ثبت در این مرکز اطلاعات علمی ارایه شده است. دکتر لیلی نیاکان دبیر علمی همایش 26 اعلام کرد ارتقای علمی این همایش را از طریق ثبت اطلاعات آن و نمایه گذاری در پایگاه های علمی دنبال نموده ایم و پیش از این نیز همایش را در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به ثبت رسانده ایم.

نوشته شده در 1398/6/13
آدرس خبر : http://seminar26.irc.ac.ir/news/show_news.php?print=16
Power by seminar26.irc.ac.ir