تصمیمات جدید در نحوه برگزاری همایش بیمه و توسعه

نشست شورای سیاست گذاری همایش بیمه و توسعه به ریاست دکتر سلیمانی و با حضور اعضای هیات عامل بیمه مرکزی، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، رییس انجمن حرفه ای صنعت بیمه و رییس پژوهشکده با محور تصمیم گیری پیرامون چگونگی برگزاری بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه برگزار شد. روابط عمومی پژوهشکده بیمه اعلام کرد: در این نشست دکتر کردبچه در زمینه تولید محتوی علمی همایش و مسایل اجرایی آن گزارش جامعی ارائه کردکه با ملاحظه نتایج گزارش آسیب شناسی دوره های قبلی تمهیدات تازه ای در مورد برگزاری مناسب تر این رویداد ملی در نظر گرفته شد. بر پایه این گزارش مطابق مصوبه شورای سیاستگزاری مقرر گردید بخش علمی و محتوایی همایش از بخش عمومی آن تفکیک شود. به این ترتیب در تاریخ 13 آذر که به روز ملی بیمه اختصاص یافته است صرفاً به مسایل عمومی صنعت به منظور انعکاس مناسب این رویداد ملی در افکار عمومی پرداخته و بخش علمی آن در روزهای قبل برگزار خواهد شد. در این نشست همچنین مقرر شد انتخاب چهره ماندگار صنعت بیمه مطابق چارچوب و ضوابطی که با همکاری پژوهشکده بیمه و انجمن حرفه‌ای تدوین می شود در دستور کار قرار گیرد. گفتنی است جزییات بیشتر چگونگی برگزاری همایش متعاقباً اعلام خواهد شد.

نوشته شده در 1398/6/4
آدرس خبر : http://seminar26.irc.ac.ir/news/show_news.php?print=15
Power by seminar26.irc.ac.ir