تاریخ های مهم بیست و ششمین همايش ملي بيمه و توسعه

شروع ثبت نام شرکت در همایش

متعاقباً اعلام خواهد شد

مهلت ارسال اصل مقاله 30 مهر ماه 1398
این تاریخ قابل تمدید نخواهد بود
اعلام نتایج پذیرش مقالات

یکم آذر ماه 1398

آخرین مهلت ارسال فایل تصویری مقالات قابل ارائه

پنجم آذر ماه 1398

برگزاری همایش

12 و 13 آذر ماه 1398


بازگشت