راهنماي تنظيم مقالات

      

1. مقاله به زبان فارسي و يا انگليسي نوشته شود و از نظر املايي و نگارشي به دقت تصحيح گردد.
2. مقاله كامل بايد روي كاغذ با ابعاد A4 (7؍29×21سانتيمتر) و حداكثر در 25 صفحه به صورت يك ستونی تهيه شود.
3. فاصله خطوط از يكديگر Single باشد.
4. فاصله متن از لبه کاغذ از چپ و راست و پایین 2؍2 سانتیمتر و فاصله متن از لبه بالای کاغذ 4؍2 باشد.
5. مقاله بايد شامل موارد زير باشد:
الف: عنوان مقاله حداكثر در ده كلمه
ب: نام نويسنده يا نويسندگان
ج: آخرين مدرك تحصيلي و دانشگاه محل اخذ مدرك، سمت و سازمان متبوع، شماره تلفن همراه و ایمیل
د: حداكثر 6 كلمه به عنوان كليد واژه
ه: چکيده اي كه گويای مسئله مورد بحث، سوابق تحقيق، كاربرد و نتيجه باشد (حداکثر 200 کلمه).
و: مقدمه‌ای که گویای مساله مورد بحث، سوابق تحقیق، کاربرد و نتیجه باشد.
ز: شرح مقاله و روش تحقيق به‌طوري كه براي محقق بعدي قابل بازسازي باشد.
ح: بند نتيجه كه گويای مزايا و محدوديت‌ها و كاربردهاي تحقيق باشد.
ط: فهرست مراجع و مآخذ
6. شيوه تنظيم منابع:

در ذكر منابع،‌ سبك Harvard (ویرایش سال 2011) رعایت شود:
      .منابع انتهاي متن
- كتاب
نام‌خانوادگي، حرف ابتدای نام.، سال انتشار. عنوان کتاب (ایتالیک). نام مترجم. ویرایش (اگر کتاب ویرایش اول باشد، نیازی به ذکر نوبت ویرایش نیست). محل نشر (باید نام شهر ذکر شود نه کشور): ناشر. شماره صفحات (در صورت موجود بودن).

- Redman, P., 2008. Business and the organization. 3rd ed. Chester: Pearson.

- جهانخاني، ع. و پارسائيان، ع.،1376. مديريت سرمايه‌گذاري و ارزيابي اوراق بهادار. تهران: دانشكده مديريت. صص5-20.
توجه: اگر منبعی بیش از یک نویسنده داشته باشد، نام نویسندگان را به‌ترتیب زیر ذکر می‌کنیم:

- Barker, R., Kirk, J. and Munday, R.J., 19
88. Narrative analysis. 3rd ed. Bloomington: lndiana University Press.

درصورتی‌که منبع بیش از سه نویسنده داشته باشد، لزومی به ذکر نام تمام نویسندگان نیست و فقط نام نویسنده اول را ذکر می‌کنیم و به جای نام نویسندگان دیگر از عبارت"et al./ همکاران" استفاده می‌کنیم.

- Grace, B. et al., 1988. A history of the world. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- اگر در میان منابع مقاله، دو منبع با تاریخ انتشار و نام نویسنده مشابه داشته باشیم برای تفکیک منابع از حروف "a,b / الف، ب" در کنار تاریخ انتشار استفاده می‌کنیم و در منابع درون‌متنی نیز این حروف را در کنار تاریخ انتشار ذکر می‌کنیم.

- Soros, G., 1966a. The road to serfdom. Chicago: University of Chicago Press.
- Soros, B., 1966b. Beyond the road to serfdom. Chicago: University of Chicago Press.

و در منابع درون‌متنی، این دو منبع را به این شکل ذکر می‌کنیم:

-(Soros, 1966a)
-(Soros, 1966b)

.منابع الكترونيكي (E-book; pdf; journal online, …)
نام‌ خانوادگي، حرف ابتدای نام‌.، سال. عنوان (ایتالیک)‌. [نوع منبع الکترونیکی] محل نشر: ناشر. Available through (قابل دسترسی از طریق): نام منبع الکترونیکی (شامل وب‌سایت یا آدرس اینترنتی)[تاریخ دسترسی].
- Fishman, R., 2005. The rise and Fall of suburbia. [e-book] Chester: Castle Press. Available through: Anglia Ruskin University Library website [Accessed 5 June 2005].
- مقاله
نام خانوادگی و حرف ابتدای نام.، سال. عنوان مقاله. عنوان نشریه (ایتالیک)، شماره جلد (شماره بخش یا فصل انتشار)، صفحه یا صفحات.

- Boughton, J.M., 2002. The Bretton Woods proposal: a brief look. Political Science Quarterly, 42(6), p.564.

    .منابع درون ‌متنی
(نام‌خانوادگي نويسنده، سال انتشار اثر)
- (كريمي، 1387)؛ (Wang, 2008)
توجه: اگر اثری بیش از چهار نویسنده داشته باشد، فقط نام نویسنده اول را ذکر می‌کنیم و به جای نام دیگر نویسندگان از عبارت ".et al / همکاران" استفاده می‌کنیم:
- (نفیسی و همکاران، 1389)؛(Soha, et al., 1995)
برای اطلاعات بیشتر در زمینة سبک Harvard به آدرس الکترونیکی زیر مراجعه کنید:

http://libweb.anglia.ac.

7. برای تايپ مقالات بايد از‌ Word Office 2007  استفاده كرد.

 

دستورالعمل تايپ

نوع قلم و اندازة آن مطابق با شرايط مندرج در جدول(1) باشد.
در مقالات فارسي، اصول نگارش زبان فارسي به‌طور کامل رعايت شود و از به كاربردن اصطلاحات انگليسي که معادل فارسي آنها در فرهنگستان زبان فارسي تعريف شده ‌است، حتي‌الامكان خودداری شود.

جدول 1. قلم‌هاي مورد استفاده براي بخش‌هاي مختلف مقاله 

بخش مقاله

قلم فارسي

قلم انگليسي

عنوان مقاله

B Titr 16

Times New Roman 14 Bold

نام نويسنده/نویسندگان

B Lotus 11

Times New Roman 10

واژه‌هاي كليدي

B Lotus 13

Times New Roman 12

متن مقاله

B Lotus 13

Times New Roman 12

تیترهای اصلی

B Lotus 15 Bold

Times New Roman 14 Bold

تيترهاي فرعي

B Lotus 14 Bold Times New Roman 13 Bold
عناوين جدول‌ها و شکل‌ها B Lotus 12 Bold Times New Roman 11 Bold
متن جدول‌ها، شکل‌ها و منابع B Lotus 11 Times New Roman 10
پاورقي B Lotus 10 Times New Roman 9

 

روش تهيه فايل تصویری ارایه مقالات

تذكر مهم: با توجه به شرايط سالن‌های ارايه مقالات و ضرورت نمايش شايسته اسلايدها براي بهره‌گيري هرچه بهتر شركت‌كنندگان، خواهشمند است موارد ذيل را در تهيه فايل تصويري مقاله خويش حتماً رعايت فرمایید. اسلایدهایی كه مطابق با الگوي زير تهيه نشده باشند در برنامه کنفرانس قرار نخواهند گرفت.

 

1. اسلایدها به زبان فارسي و يا انگليسي نوشته شود و از نظر املايي و نگارشي به دقت تصحيح گردد.
2. براي تهيه اسلایدهای ارايه مقاله بايد از نرم افزار PowerPoint Office 2007 استفاده شده و در موقع ذخيره فايل، فرمت PowerPoint Show (*.pps) انتخاب گردد.
3. از رنگ سفيد برای پس زمينه فايل استفاده شده و از انتخاب رنگهای تیره جداً خودداری شود.
4. براي تايپ از قلم‌هاي زیر و رنگ‌ مشكي استفاده شود. از قلم‌هاي ايتاليك و يا قلم‌هاي همراه با خط استفاده نشود.
5. اولین اسلاید باید شامل عنوان مقاله، نام نويسنده (نويسندگان)، سازمان متبوع، كشور و واژگان كليدي باشد.
6. با توجه به مدت زمان ارائه مقاله، از تهيه فايل‌هاي حجيم خودداري و حداکثر از 20 اسلاید بهره گیری شود. زمانبندي مناسب براي هر يك از بخش‌هاي مقاله به ويژه جمع‌بندي و نتايج در نظر گرفته شود.
7. نوع قلم و اندازة آن مطابق با شرايط مندرج در جدول(2) باشد.

 

 

 

جدول 2. قلم‌هاي مورد استفاده براي بخش‌هاي مختلف اسلايد

بخش

قلم انگليسي

قلم فارسي

عنوان مقاله

Times New Roman 44 Bold

B Titr 36

نام نويسنده/ نويسندگان

Times New Roman 36 Bold

B Nazanin 18 Bold

اطلاعات نويسنده/ نويسندگان

Times New Roman 24Bold

B Nazanin 14

تيتر اصلي

Times New Roman 40 Bold

B Titr 32

تيتر فرعي

Times New Roman 38 Bold

B Titr 28

متن داخل جداول Times New Roman 22 B Nazanin 18
متن مقاله Times New Roman 24 B Nazanin 24

  

 

تذكر مهم: مقالاتي كه مطابق با الگوی زير تهيه نشده باشند در مجموعه مقالات و لوح فشرده قرار نخواهند گرفت.


دریافت نمونه فایل فارسی
دریافت نمونه فایل لاتین
 

بازگشت