اعضای کمیته علمی بیست و ششمین همايش ملي بيمه و توسعه

رديف حوزه نام و نام خانوادگي سمت رشته محل خدمت
1 دانشگاه دکتر ابراهیم عباسی عضو هیأت علمی و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه مدیریت بازرگانی دانشگاه الزهرا (س)
2 دکتر علی سوری عضو هیأت علمی و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه اقتصاد نظری دانشگاه تهران
3 دکتر قهرمان عبدلی عضو هیأت علمی اقتصاد بین رشته‌ای دانشگاه تهران
4 دکتر رضا افقی عضو هیأت علمی اقتصاد بیمه دانشگاه علامه طباطبایی
5 دکتر آتوسا گودرزی رئیس موسسه آموزشی بیمه اکو علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
6 دکتر امین حسن زاده عضو هیأت علمی آمار دانشگاه شهید بهشتی
7 دکتر عبدالساده نیسی عضو هیأت علمی و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه ریاضی کاربردی دانشگاه علامه طباطبایی
8 دکتر کامبیز پیکارجو عضو هیأت علمی و مدیرعامل شرکت بیمه آرمان اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
9 دکتر احمد یزدان‌پناه عضو هیات علمی و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)
10 بیمه مرکزی ج.ا.ایران پرویز خسروشاهی قائم‎مقام رئیس‎کل علوم اقتصادی بیمه مرکزی ج.ا.ایران
11 رحیم مصدق معاون طرح و توسعه کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد بیمه مرکزی ج.ا.ایران
12 مفید امینی معاون نظارت دانشجوي دکتري مديريت کسب و کار بیمه مرکزی ج.ا.ایران
13 غلامعلی جهانگیری معاون اتکائی کارشناسی ارشد بیمه مرکزی ج.ا.ایران
14 صنعت بیمه دکتر مسعود حجاریان مدیرعامل مدیریت سیستم مالی انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه
15 محمدرضا کشاورز مدیرعامل کارشناسی ارشد حسابداری شرکت بیمه دی
16 احمدرضا ضرابیه مدیرعامل برق الکترونیک شرکت بیمه سامان
17 دکتر منصورعلی رحیمی باغ ابریشمی عضو هیات مدیره حسابداری شرکت بیمه ایران
18 مسعود بادین مدیرعامل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شرکت بیمه آسیا
19 سید رسول تاجدار مدیرعامل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شرکت بیمه البرز
20 دکتر ابراهیم کاردگر مدیرعامل اقتصاد شرکت بیمه دانا
21 دکتر یونس مظلومی مدیرعامل مدیریت شرکت بیمه تعاون
22 دکتر سیدمحمد کریمی دبیرکل مدیریت سندیکای بیمه‌گران
23 پژوهشکده بیمه دکتر حمید کردبچه رئیس پژوهشکده اقتصاد پژوهشکده بیمه
24 دکتر لیلی نیاکان عضو هیات علمی و سرپرست معاونت پژوهشی اقتصاد پژوهشکده بیمه
25 دکتر عزیز احمدزاده عضو هیات علمی اقتصاد پژوهشکده بیمه
26 دکتر فربد خانی زاده عضو هیات علمی ریاضی پژوهشکده بیمه
27 شاهین طیار دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی پژوهشکده بیمه
28 دکتر میترا قنبرزاده عضو هیات علمی و سرپرست گروه پژوهشی بیمه‎های اشخاص آمار پژوهشکده بیمه
29 دکتر محبوبه اعلایی عضو هیات علمی ریاضی پژوهشکده بیمه
30 دکتر فرزان خامسیان عضو هیات علمی و سرپرست گروه پژوهشی مطالعات کلان بیمه اقتصاد پژوهشکده بیمه
31 دکتر نسرین حضارمقدم عضو هیات علمی و سرپرست اداره امور پژوهشی اقتصاد سلامت پژوهشکده بیمه
32 دکتر مریم اثنی عشری عضو هیات علمی و سرپرست گروه پژوهشی اموال و مسئولیت آمار پژوهشکده بیمه
33 دکتر اسماء حمزه عضو هیات علمی ریاضی پژوهشکده بیمه
34 فاطمه آزادبخت عضو هیات علمی علوم قرآن و حدیث پژوهشکده بیمه


بازگشت