آرشیو بیست و دومین همایش ملی و هشتمین همایش بین المللی بیمه و توسعهبیست و دومین همایش ملی و هشتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
با موضوع :
توانگري مالي و توانمندي مديريتي در شركتهاي بيمه، چالشها و الزامات


زمان برگزاری : چهاردهم آذرماه 1394
مکان برگزاری : مرکز همایش های برج میلاد

محورهای بیست و دومین همایش بیمه و توسعه

اعضای هیات علمی بیست و دومین همایش بیمه و توسعه

دریافت چکیده مقالات ارائه شده در بیست و دومین همایش بیمه و توسعه

مجموعه مقالات پوستری بیست و دومین همايش ملی و هشتمین همایش بین المللی بيمه و توسعه

مجموعه مقالات ارائه شده بیست و دومین همايش ملی و هشتمین همایش بین المللی بيمه و توسعه

کتاب مجموعه مقالات بیست و دومین همايش ملی و هشتمین همایش بین المللی بيمه و توسعه

گزارش عملکرد بیست و دومین همايش ملی و هشتمین همایش بین المللی بيمه و توسعه

وب سایت بیست و دومین همايش ملی و هشتمین همایش بین المللی بيمه و توسعه


بازگشت