آرشیو بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعهبیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
با موضوع :
مشتری مداری در صنعت بیمه: الزمات، چالشها و راهکارها


زمان برگزاری : سیزدهم آذر 1393
مکان برگزاری : مرکز همایش بین المللی صدا و سیما

محورهای بیست و یکمین همایش بیمه و توسعه

اعضای هیات علمی بیست و یکمین همایش بیمه و توسعه

دریافت چکیده مقالات ارائه شده در بیست و یکمین همایش بیمه و توسعه

مجموعه مقالات پوستری بیست و یکمین همايش ملی و هفتمین همایش بین المللی بيمه و توسعه

مجموعه مقالات ارائه شده بیست و یکمین همايش ملی و هفتمین همایش بین المللی بيمه و توسعه


بازگشت