آرشیو هفدهمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی بیمه و توسعههفدهمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی بیمه و توسعه
با موضوع :
توسعه بیمه در بنگاه های بزرگ اقتصادی: موانع و راهکارها


زمان برگزاری : آذر 1389
مکان برگزاری : مرکز همایشهای بین المللی برج میلاد

محورهای هفدهمین همایش بیمه و توسعه

اعضای هیات علمی هفدهمین همایش بیمه و توسعه

دریافت چکیده مقالات ارائه شده در هفدهمین همایش بیمه و توسعه


بازگشت