نگاهی به موضوع و محورهای بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه

با تعیین موضوع و محورهای بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه صاحبنظران و مشارکت‌کنندگان علمی می‌توانند تا تاریخ 30 مهرماه سال جاری مقالات خود را به دبیرخانه این همایش ارسال نمایند. (ادامه خبر ....)


وب سایت بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه در دسترس علاقه مندان

وب سایت بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه به آدرس http://seminar26.irc.ac.ir راه اندازی شد. روابط عمومی پژوهشکده بیمه اعلام کرد اطلاعات وب سایت همایش بیمه و توسعه در دسترس علاقه مندان قرار گرفت. (ادامه خبر ....)